Абітурієнту

Кафедра здійснює пiдготовку фахiвцiв спеціальності 081 Право (освітньо-професійна програма Екологічне право) та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (освітньо-професійна програма Інформаційна діяльність). Програма спеціальності 081 Право орієнтована на надання юридичної освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права. Метою освітньої програми є формування у здобувачів вищої освіти здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Освітньо професійна програма: https://drive.google.com/file/d/1SVqVGts03niwKlpK_9kfpE9YdguQ1Dm_/view

Навчальний план: https://drive.google.com/file/d/1yFr2C1aGDL-w_SuK-DtU2ggDmMazzX-R/view

Рецензії та відгуки роботодавців: https://drive.google.com/drive/folders/1sMexcYBvY8JcrtdLCZ8Uki4W2qhmYmwF

Силабуси: https://drive.google.com/drive/folders/1fr42oC1rzOVvgiYkxnpeuBIOWQFoAz5W

Випускники спеціальності 029 Інформаційна, бібілотечна та архівна справа є фахівцями з пошуку, аналізу, зберігання та передачі інформації, створення й забезпечення технологічного процесу управлінського та інформаційно-аналітичного документування, організації ділової комунікації з усіма суб’єктами інформаційного ринку, розроблення технологій управління людськими ресурсами, наповнення і забезпечення функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет, створення та застосування інформаційно-пошукових систем, цифрових архівів, електронних бібліотек, банків даних.

Освітньо-професійна програма: https://drive.google.com/file/d/1uO5i38FMmpvvd74z1eo9RsYQdXWQaT7S/view

Навчальний план (з пошти НЛТУУ): https://drive.google.com/file/d/1Xvs4HnHpMM4rwNLZhDgS4cnYsn8_KuBz/view

Рецензії та відгуки роботодавців: https://drive.google.com/drive/folders/1C0AoB9tVwvflm1TcwdOhi_PaSvBySnpv

Силабуси: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i1Q7dXXjtPp0VfcnK04FZFVNI2kxIY9I