Спеціальності

Кафедра готує фахівців за спеціальностями:

081 Право (освітньо-професійна програма Екологічне право) https://nltu.edu.ua/index.php/abituriientu/osvitni-prohramy/item/1452-081-pravo

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (освітньо-професійна програма Інформаційна діяльність) https://nltu.edu.ua/index.php/abituriientu/osvitni-prohramy/item/1135-029-informatsiina-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava