Про нас

Історія кафедри починається з середини ХХ ст., коли була створена загальна суспільна кафедра у НЛТУ України, яка пройшла шлях великих трансформацій. У листопаді 1990 р. на базі кафедри політичної історії XX ст. створено кафедру історії України. У 2019 р. кафедру перейменовано на кафедру історії України, економічної теорії та права. Вона забезпечує викладання гуманітарних дисциплін у всіх навчально-наукових інститутах університету і формує високий рівень знань, історичного, політологічного, економічного мислення та правової підготовки студентів. З 2022 р. кафедра готує фахівців зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Освітньо-професійна програма Інформаційна діяльність) та з 2023 р. – 081 Право (Освітньо-професійна програма Екологічне право). Разом із забезпеченням навчально-виховного процесу викладачі кафедри активно займаються науково-дослідною діяльністю, беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій. Лише за останні 15 років викладачі кафедри опублікували 11 монографій і навчальних посібників, низку наукових статей. Викладацький колектив кафедри активно долучився до програми екологізації навчально-виховного процесу. Розбудова Української держави, відродження української нації потребують активного втілення у життя Концепції національно-патріотичного виховання молоді. Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці та проведенні загально-університетських заходів: урочистих академій, флеш-мобів, квестів, круглих столів присвячених знаменним подіям та  видатним діячам України. На кафедрі в різні роки працювали викладачі-фахівці: професори В.О. Кондратюк, О.І. Юристовський, доценти Л. В. Рібун, С.І. Васюта, В.О. Гавриленко, І.П. Голубенко, М.І. Гайковський, О.Ю. Зайцев, В.Н.Кравченко, В.Ю. Чоповський, І.Я. Соляр, Н.В. Гапонюк, О.В. Омельченко, Г.С. Гулик, старші викладачі Р. Б. Бедрій, І. М. Вітковська, Т.Я. Довгий, В.В. Ременяк, І.І. Огородник, І.Я. Шемечко, Р.Ф. Мартинишин та інші. На кафедрі діє правничий лекторій «Молодь і закон» та безкоштовна юридична консультація для студентів. Професорсько-викладацький колектив кафедри, розуміючи пріоритети сьогодення, спрямовує свої зусилля на підготовку професіоналів для сталого розвитку та виховання справжніх патріотів України.