Обговорення освітніх програм

Триває обговорення проєкту Освітньо-професійної програми “Екологічне право“. Просимо зацікавлених осіб долучитися до обговорення та надіслати свої пропозиції

Інформація про ОП:

Галузь знань: 08 Право
Спеціальність: 081 Право
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Відповідальна особа: Ременяк О.В. доцент кафедри права та суспільних дисциплін, к.ю.н., гарант ОП
Адреса для листування:
iupp@nltu.edu.ua
тел.: (032) 258-42-60, 097 903 3834
Дата опублікування: 19.03.2024 р

Докладніше: https://nltu.edu.ua/index.php/obhovorennia-osvitnikh-prohram https://drive.google.com/file/d/1Uh8fr0Dx0XKThElhVxqqLWyBj-2vQZW1/view

Запрошуємо до обговорення освітніх програм

Освітньо-професійна програма «Інформаційна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: https://nltu.edu.ua/index.php/abituriientu/osvitni-prohramy/item/1135-029-informatsiina-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava

Освітньо-професійна програма “Екологічне право”, за спеціальністю 081 Право, галузі знань 08 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: https://nltu.edu.ua/index.php/abituriientu/osvitni-prohramy/item/1452-081-pravo

Пропозиції та рекомендації прохання надсилати на адресу: iupp@nltu.edu.ua