Обговорення освітніх програм

Запрошуємо до обговорення освітніх програм

Освітньо-професійна програма «Інформаційна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: https://nltu.edu.ua/index.php/abituriientu/osvitni-prohramy/item/1135-029-informatsiina-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava

Освітньо-професійна програма “Екологічне право”, за спеціальністю 081 Право, галузі знань 08 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: https://nltu.edu.ua/index.php/abituriientu/osvitni-prohramy/item/1452-081-pravo

Пропозиції та рекомендації прохання надсилати на адресу: iupp@nltu.edu.ua