Досягнення

Студенти, які навчаються за спеціальностями кафедри постійно підвищують свій професійний рівень шляхом проходження курсів, участі у різноманітних наукових, дослідницьких та направлених на особистісний розвиток вебінарах, конкурсах, конференціях тощо.

Сертифікати студентів групи ІД-21 (2023 р.) з курсу Академічна доброчесність:

Сертифікат з дисципліни Політологія (2022/23) Колесник А. П.

Сертифікат з дисципліни Політологія (2022/23) Грабарчук Н. С.