Вартість навчання

Керуючись статтями 36 та 73 Закону України “Про вищу освіту” від 01 липня 2014 року Ne 1556-VII, Постановами Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27 серпня 2010 року No 796 , спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України “Про затвердження Порядку надання платних послуг державними та комунальними закладами” від 23 липня 2010 року N° 736/902/758, ухвалою Вченої ради університету від 30 березня 2023 року, протокол № 3, в університеті e 2023 р. встановлені такі розміри оплати за окремими спеціальностями: https://pk.nltu.edu.ua/about/cost-of-education/