Академічна доброчесність

У НЛТУ України розроблені та затверджені нормативно-правові документи діяльності університетської спільноти у сфері академічної доброчесності. Положення про академічну доброчесність у Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійної діяльності та професійного спілкування академічної спільноти Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”. Також, одним із пріоритетних напрямів розвитку Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” є інтеграція в європейський та світовий освітньо-науковий простір, що у свою чергу, передбачає формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань як у середині країни, так і за кордоном.

Положення про академічну доброчесність у Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” / Уклад.: М.Г. Адамовський, М.М. Борис, В.В. Лавний, О.Л. Сторожук, Н.Б. Гординська. Львів: РВЦ НЛТУ України, 2022: https://drive.google.com/file/d/1ZU1w_pKbUhjlJSq1xeOMZOkJbVAe2Ew1/view

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в науко- вих та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (нова редакція) / Уклад.: М.Г. Адамовський, М.М. Борис, В.В. Лавний, О.Л. Сторожук, Н.Б. Гординська. Львів: РВВ НЛТУ України, 2022: https://drive.google.com/file/d/1des17BiW75t5hICwwcgelaSLP0IMeWs1/view