Поселення в гуртожиток

Вартість проживання в гуртожитках університету – 800 грн.

Мінімальна кількість вільних місць у гуртожитках – 290.

Порядок поселення вступників і студентів у гуртожитки Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”

  1. Студентські гуртожитки Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” (надалі – Університет) призначені для проживання іногородніх вступників, студентів та аспірантів Університету, а також слухачів Центру ДНПК на період їхнього вступу і навчання. 
  2. Кількість місць для поселення в гуртожитки розподіляються адміністрацією Університету між Навчально-науковими інститутами за пропозицією та за погодженням дирекції Студентського містечка і профспілкового комітету студентів і аспірантів. 
  3. Списки студентів на проживання в гуртожитку формуються дирекцією відповідного Навчально-наукового інституту залежно від кількості необхідних місць для поселення, погоджуються з органами студентського самоврядування, директором Студмістечка та затверджуються проректором з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків. 
  4. Відповідальним за організацію поселення є директор Студмістечка, заступники директорів Навчально-наукових інститутів з виховної роботи.
  5. Поселення вступників відбувається за скеруванням Приймальної комісії у відповідні гуртожитки. Вступникам, які потребують гуртожитку на період вступу, гарантується надання місць.
  6. Поселення студентів, зарахованих наказами на навчання у 2020 році, здійснюється відповідно до поданих заяв, що подаються у дирекції відповідних Навчально-наукових інститутів.
  7. Поселення студентів у гуртожитки проводить завідувач гуртожитку спільно з студентською радою гуртожитку на підставі наказів дирекцій від-повідних Навчально-наукових інститутів.

Адреси гуртожитків університету

Гуртожиток №1 (вул.Генерала Чупринки, 114а) 

Гуртожиток №2 (вул.Генерала Чупринки, 114) 

Гуртожиток №3 (вул.Природна, 8) 

Гуртожиток №4 (вул.Природна, 10)

З УСІМА ПИТАННЯМИ ЩОДО ПОСЕЛЕННЯ ЗВЕРТАЙТЕСЯ В ДИРЕКЦІЇ ІНСТИТУТІВ

Адреси інститутів

Інститут лісового і садово-паркового господарства
корпус 6. вул.Природна, 19. каб.32 тел.239-27-26

Інститут деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну
корпус 2. вул.Залізняка, 11. каб.30 тел.238-44-96 

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
корпус 6. вул.Природна, 19. каб.22. тел.237-10-50  

Інститут екологічної економіки і менеджменту
Головний корпус. вул.Ген.Чупринки, 105. каб.502 тел.237-89-04