Відбулось засідання проєктної групи спеціальності 081 Право

24 січня 2024 року відбулось засідання проєктної групи спеціальності 081 Право у складі гаранта освітньої програми, кандидатки юридичних наук, доцентки О. Ременяк, завідувачки кафедри права та суспільних наук, кандидатки історичних наук, доцентки Л. Шептицької та кандидатки історичних наук, доцентки Н. Захарчин. В обговоренні освітньої програми також взяли участь начальник юридичного відділу НЛТУУ Н. Гординська та провідний юрист юридичного відділу С. Шутяк. Під час обговорення було вирішено здійснити низку змін та доповнень у навчальний план, та, відповідно, у освітньо-професійну програму «Екологічне право» за спеціальністю 081 Право, галузі знань 08 Право, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Із освітньо-професійною програмою, навчальним планом, рецензіями та відгуками роботодавців, силабусами навчальних дисциплін можна ознайомитись за посиланням: https://nltu.edu.ua/index.php/abituriientu/osvitni-prohramy/item/1452-081-pravo

Відгуки та пропозиції до освітньо-професійної програми «Екологічне право» можна надсилати на електронну адресу iupp@nltu.edu.ua